Priče iz delte Nila

[frame src=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2022/10/korica-1.jpg” link=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2022/10/korica-1.jpg” target=”_self” width=”125″ height=”180″ alt=”” align=”left” prettyphoto=”true”]
Mali izbor iz priča troje vrhunskih egipatskih majstora kratke proze: Jusufa Idrisa, Selve Bakr i Sabrija Muse. Za podnaslov je zamalo bio uzet matematički izraz 3×8=24 (oslonjen na mistični broj koji u arapskoj pripovedačkoj tradiciji služi za poređenje s vrhunskom čistoćom zlata i, otuda, da označi savršenstvo estetskog doživljaja).

Priče su oblikom i tematski raznovrsne, jezik im je bogat i stilski razuđen, s brojnim dijalekatskim pasažima u dijalozima i monolozima. Prevođene su od sredine devedesetih godina, kako je koja naišla i objavljivane u dnevnim listovima, nedeljnim revijama i književnim magazinima. Verujući da je svaka zavredila da uđe u antologije savremene arapske kratke proze, sabrao sam ih u nadi da bi se, tako na okupu, mogle dopasti čitaocima kao što su se dopale meni.
Iza izbora priča svakog od autora nalazi se i kratka biografsko-bibliografska beleška.

Strana: 203
Clio, Beograd 2022.
ISBN: 978-86-7120-669-7 

[divider type=””]

 

Bilbul i njegov gazda

[frame src=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2021/06/korica-bilbul.jpg” link=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2021/06/korica-bilbul.jpg” target=”_self” width=”125″ height=”180″ alt=”” align=”left” prettyphoto=”true”]

Radnja kratkog i vrlo aktuelnog političko-satiričnog romana Bulbul i njegov gazda (Bulbul es-seyyid) iz pera iračkog pisca Hasana Blasima (Ḥasan Blāsim, Bagdad 1973), koji je objavlјen na Internetu pre nekoliko meseci i zasad je preveden samo na srpski jezik, izdelјena je na sedam poglavlјa, ili priča, koje predstavlјaju faze u životu glavnog junaka: 1-Bulbul i njegov gazda; 2-Bulbul i njegova razmišlјanja; 3-Bulbul i njegov dron; 4- Bulbul i pali borci; 5 Bulbul i njegov tuk-tuk; 6 Bulbul i korona i 7-Bulbul postaje pisac. U središtu svih zbivanja je mladić s nadimkom Bulbul (=slavuj), koji je, budući siroče, uz pomoć strica pristupio miliciji moćnog klerikalnog političara. Roman je od prvog do poslednjeg slova napisan na govornom iračkom dijalektu, što je prvi takav slučaj u autorskoj književnosti Iraka. Prevod sadrži lake primese govornog jezika i – nužno – nešto opscene leksike, a pored beležaka uz tekst, opre¬mlјen je i kratkim po¬go¬vorom koji se ograničava na osnovne podatke o autoru i daje originalan kratak osvrt na sam roman.

Strana: 107
Geopoetika, Beograd 2021.
ISBN: 978-86-6145-369-4

[divider type=””]

 

Smrt je mučan posao

[frame src=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2021/06/smrt-je-mucan-posao-omotnica-n.jpg” link=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2021/06/smrt-je-mucan-posao-omotnica-n.jpg” target=”_self” width=”125″ height=”180″ alt=”” align=”left” prettyphoto=”true”]

Originalni naslov: Al-mawt ˁamel šāqq, Beirut 2016
Peti roman sirijskog autora Halida Halife (Ḫālid Ḫalīfa, Alep 1964) i prvi koji se može čitati i na srpskom. Dva Halifina romana uvrstila su se u uži izbor za Međunarodnu nagradu za arapski roman (IPAF), poznatiju kao „arapski Buker“, a ovaj je s lakoćom stekao status finaliste na takmičenju za nagradu koju svakog novembra dodelјuje američka Nacionalna književna fondacija. Istaknuti pisac i novinar Eliot Akerman uporedio je Halifu s Foknerom, a sam roman zadobio je i brojne druge pozitivne kritičke prikaze u uglednim anglosaksonskim medijima.
Radnja romana Smrt je mučan posao događa se u zimu četvrte godine građanskog rata u Siriji. Dvojica sredovečne braće i sestra prevoze telo preminulog oca iz Damaska da ga sahrane u njegovom rodnom selu kraj Alepa, čime treba da izvrše očevu poslednju volјu. Umesto da tih 400 km pređu za nekoliko sati, oni u datim okolnostima putuju nekoliko dana i jedva uspevaju sačuvati ne samo očevo telo već i svoje žive glave. Užasavajući doživlјaji na putu samo su tragični okvir za romanesknu obradu promašenih traganja za ličnim identitetom. Prevod je opremlјen kompletnim kritičkim aparatom.

Strana: 213
Clio, Beograd 2021.
ISBN: 978-86-7102-628-4

[divider type=””]

smrt je mucan posao

 

Saud el Sanousi (Kuvajt): Bambusova stabljika – roman

[frame src=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2013/09/trazi_izdavaca_thumb1.png” link=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2013/09/trazi_izdavaca_thumb1.png” target=”_self” width=”125″ height=”180″ alt=”” align=”left” prettyphoto=”true”]

Nagrada „arapski Buker“ 2013,

naslov originala: Sāq al-bāmbū

 

Radnja romana Bambusova stabljika osciluje između Filipina i Kuvajta, na prelomu 20. i 21. veka. To je i prvo piščevo delo prevedeno na srpski, a pisan je kao roman u romanu, iz perspektive dečaka mešovitog kuvajtsko-filipinskog porekla u traganju za svojim mestom u društvu. Mlada filipinska devojka dolazi u Kuvajt da po ugovoru radi kao služavka u uglednoj kuvajtskoj porodici. Pristaje na šerijatski brak s gazdaričinim sinom studentom bez znanja njegove autoritativne majke, a kada se porodi i nesuđeni mladoženja popusti pred pritiskom sredine, mlada majka se vraća na Filipine s bebom. Dečak je u Kuvajtu dobio arapsko ime Isa, na Filipinima se krštava u katoličkoj crkvi i dobija ime Hoze, a na pragu punoletstva odlazi u Kuvajt da bi se ispunila želja njegovog oca, koji je u međuvremenu stradao u ratu. Isa u Kuvajtu dobija državljanstvo, ali ne nalazi zemlju snova kako mu je očev zavičaj opisivan već društvo puno predrasuda, koje ga, uz retke mladalačke radosti, obasipa poniženjima i na kraju odbacuje.

 

Prevod opremljen kompletnim kritičkim aparatom

Cca 400 str.

Sinan Antun: Bagdadsko pričešće – roman

[frame src=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2020/10/Bagdadsko-pričešće-prednja-100dpi.jpg” link=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2020/10/Bagdadsko-pričešće-prednja-100dpi.jpg” target=”_self” width=”125″ height=”180″ alt=”” align=”left” prettyphoto=”true”]

Uži izbor za nagradu „arapski Buker“ 2013, naslov originala: Yā Maryam

Radnja je smeštena u Bagdad 31. oktobra 2010. Predveče toga dana glavni junak, jedan od dvoje naratora u romanu, gine u poznatom terorističkom napadu IDIL na crkvu punu vernika, a njegova mlada rođaka preživljava napad. Roman je doživeo veliki uspeh, a to je i prvo piščevo delo prevedeno na srpski.

Prevod je opremljen kompletnim kritičkim aparatom

Strana: 205
Laguna, Beograd 2020
ISBN: 978-86-521-3702-2

[divider type=””]

 

Bagdadsko pričešće prednja 100dpi  Bagdadsko pričešće zadnja 100dpi

Nagib Mahfuz: Deca naše ulice

[frame src=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2020/01/deca-nase-ulice-prednja.jpg” link=”http://srpkolestaric.com/wp-content/uploads/2020/01/deca-nase-ulice-prednja.jpg” target=”_self” width=”125″ height=”180″ alt=”” align=”left” prettyphoto=”true”]

Originalni naslov: ’Awlād ḥāratinā.
Prevod romana sa savremenog arapskog jezika.
Pogovor o piscu, delu i prevodilačkom postupku.

Strana: 496+28+2
Agora, Novi Sad 2019
ISBN 978-86-6053-257-4

[divider type=””]

deca nase ulice