Saud el Sanousi (Kuvajt): Bambusova stabljika

Nagrada „arapski Buker“ 2013, naslov originala: Sāq al-bāmbū Radnja romana Bambusova stabljika osciluje između Filipina i Kuvajta, na prelomu 20. i 21. veka. To je i prvo piščevo delo prevedeno…

Sinan Antun: Bagdadsko pričešće

Uži izbor za nagradu „arapski Buker“ 2013, naslov originala: Yā Maryam Radnja je smeštena u Bagdad 31. oktobra 2010. Predveče toga dana glavni junak, jedan od dvoje naratora u romanu,…

Nagib Mahfuz: Deca naše ulice

Originalni naslov: ’Awlād ḥāratinā. Prevod romana sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu, delu i prevodilačkom postupku. Strana: 496+28+2 Agora, Novi Sad 2019 ISBN 978-86-6053-257-4  

Tajib Salih: Bandaršah

Radnja kratkih romana Daulbejt (1971) i Mеrjud (1976) pod zajedničkim naslovom Bаndаršah nastavak je autorovog bavljenja životom u selu Vad Hamid s brojnim već poznatim junacima ili njihovim potomcima, čineći…

Dvanaest nemogućih, priredio i preveo Srpko Leštarić.

Izbor od 12 savremenih arapskih kratkih priča od 9 autora poznatih kao buntovnih, iz 7 arapskih zemalja. Prevod sa savremenog arapskog jezika. Svaki segment prati originalni prevodiočev esej o autoru,…

Antologija arapske narodne priče

Prevod na srpski jezik s jerusalimskog vernakulara južnolevantinskog dijalekta arapskog jezika. S jednom originalnom pričom datom u arapskom pismu na izvornom dijalektu. Pogovor o samim pričama i arapskoj usmenoj tradiciji….