Nagib Mahfuz: Deca naše ulice

Originalni naslov: ’Awlād ḥāratinā. Prevod romana sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu, delu i prevodilačkom postupku. Strana: 496+28+2 Agora, Novi Sad 2019 ISBN 978-86-6053-257-4  

Dvanaest nemogućih, priredio i preveo Srpko Leštarić.

Izbor od 12 savremenih arapskih kratkih priča od 9 autora poznatih kao buntovnih, iz 7 arapskih zemalja. Prevod sa savremenog arapskog jezika. Svaki segment prati originalni prevodiočev esej o autoru,…

Tajib Salih: Bandaršah

Radnja kratkih romana Daulbejt (1971) i Mеrjud (1976) pod zajedničkim naslovom Bаndаršah nastavak je autorovog bavljenja životom u selu Vad Hamid s brojnim već poznatim junacima ili njihovim potomcima, čineći…

Antologija arapske narodne priče

Prevod na srpski jezik s jerusalimskog vernakulara južnolevantinskog dijalekta arapskog jezika. S jednom originalnom pričom datom u arapskom pismu na izvornom dijalektu. Pogovor o samim pričama i arapskoj usmenoj tradiciji….

Ribareva kći – arapske narodne priče iz Iraka

Pod zadnjom koricom naslov na arapskom: Bint aṣ-ṣayyād – Suwālif ša‛biyya min al-‛Irāq. Originalna kompilacija iz više arapskih izvora. Prevod na srpski s četiri iračka govorna subdijalekta. Pogovor o samim …

Zekerija Tamir: Atentat

Izbor kratkih priča iz dveju autorovih zbirki. (Originalni naslovi: Dimašq al-ḥarā’iq = Zapožareni Damask i Al-numūr fi al-yawm al-ʻāšir = Tigrovi, desetog dana). Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o …