Bulbul i njegov gazda

Radnja kratkog i vrlo aktuelnog političko-satiričnog romana Bulbul i njegov gazda iz pera Hasana Blasima, koji je objavlјen na Internetu pre nekoliko meseci i zasad je preveden samo na srpski jezik, izdelјena je na sedam poglavlјa, ili priča, koje predstavlјaju faze u životu glavnog junaka: 1-Bulbul i njegov gazda; 2-Bulbul i njegova razmišlјanja; 3-Bulbul i njegov dron; 4- Bulbul i pali borci; 5‑Bulbul i njegov tuk-tuk; 6‑Bulbul i korona i 7-Bulbul postaje pisac. U središtu svih zbivanja je mladić s nadimkom Bulbul (=slavuj), koji je, budući siroče, uz pomoć strica pristupio miliciji šiitskog klerikalnog političara sejida Muktede el Sadra. Roman je od prvog do poslednjeg slova napisan na govornom iračkom dijalektu, što je prvi takav slučaj u autorskoj književnosti Iraka. Prevod sadrži lake primese govornog jezika i – nužno – nešto opscene leksike, a pored beležaka uz tekst (fusnota) i onih na kraju knjige (endnotes), opre­mlјen je i kratkim po­go­vorom koji se ograničava na osnovne podatke o autoru i daje originalan kratak osvrt na sam roman.

Geopoetika, Beograd 2021.