Ribareva kći – arapske narodne priče iz Iraka

Ribareva kći – arapske narodne priče iz Iraka

Pod zadnjom koricom naslov na arapskom: Bint aṣ-ṣayyād – Suwālif ša‛biyya min al-‛Irāq. Originalna kompilacija iz više arapskih izvora. Prevod na srpski s četiri iračka govorna subdijalekta. Pogovor o samim …

Zekerija Tamir: Atentat

Zekerija Tamir: Atentat

Izbor kratkih priča iz dveju autorovih zbirki. (Originalni naslovi: Dimašq al-ḥarā’iq = Zapožareni Damask i Al-numūr fi al-yawm al-ʻāšir = Tigrovi, desetog dana). Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o …

Zekerija Tamir: Smejaćemo se

Zekerija Tamir: Smejaćemo se

Zbirka kratkih priča (originalni naslov: Sa-naḍḥak). Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu i delu.
Strana: 181+10.

Tajib Salih: Sezona seobe na sever

Tajib Salih: Sezona seobe na sever

Roman (originalni naslov: Mawsim al-hiğra ilā aš-šimāl). Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu i delu.
Strana: 140+14.

Zekerija Tamir: Zašto je zaćutala reka

Zekerija Tamir: Zašto je zaćutala reka

Zbirka kratkih proza za decu (originalni naslov: Li-māḏa sakat an-nahr. Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu i delu.
Strana: 191+10.

Taftaf – priče Bagdađanki

Taftaf – priče Bagdađanki

Arapske bajke (ženske priče) iz Bagdada. Prevodi se na srpski jezik s bagdadskog govornog vernakulara. Originalna kompilacija oca Anastasa Mari el Kirmilija.


1 2 3 6 7