Zlatni skiptar i druge priče – palestinske narodne priče

Zlatni skiptar i druge priče – palestinske narodne priče

(Originalni naslov: Qūl yā ṭēr). Zbirka autentičnih palestinskih narodnih priča. Sakupili Ibrahim Muhavi i Šerif Kanana. Pogovor o palestinskoj usmenoj tradiciji, metodologiji dvojice sakupljača i sižejnim i motivskim srodnostima srpskih …

Zekerija Tamir: Zapožareni Damask

Zekerija Tamir: Zapožareni Damask

Izbor kratkih priča iz četiri autorove zbirke: Zapožareni Damask, Tigrovi, desetog dana, Grmljavina i Proleće u pepelu (originalni naslovi: Dimašq al-ḥarā’iq; An-numūr fī al-yawm al-ʻāšir; Ar-raʻd; Rabīʻ fī ar-ramād).

Hasan Blasim: <em>Irački Hristos</em>

Hasan Blasim: Irački Hristos

Naslov originala: Al-Masīḥ al-‘irāqī wa qiṣaṣ uẖrā

Izabrane kratke priče iračkog sineaste i pisca Hasana Blasima (Ḥasan Blāsim).

Tajib Salih: ZEJNOVA SVADBA

Tajib Salih: ZEJNOVA SVADBA

Naslov originala: ‘Urs al-Zeyn (عرس الزين)

Roman tretira društveno stanje između tradicionalizma i modernizma, „između magije prošlosti i misterije sadašnjosti“, uz simbolički maestralno prikazano mistično, sufijsko poimanje života kako pojedinca tako i cele društvene zajednice.

Emil Habibi: Opsimista – Čudnovati nestanak Srećka Nesrećkovića

Emil Habibi: Opsimista – Čudnovati nestanak Srećka Nesrećkovića

Originalni naslov: Al-waqā’c al-ġarība fī-ḫtifā’ Sacīd Abī al-Naḥs al-Mutašā’il. Prevod sa savremenog književnog arapskog jezika.

Twelve Impossibles

Twelve Impossibles

Sa srpskog na engleski jezik preveo Ed Aleksander (Edward Alexander). Srpski predložak je, u segmentu priča, prevod sa savremenog arapskog jezika. Celokupni izbor od 12 savremenih arapskih kratkih priča od …


1 2 4 5 6