Tajib Salih: Sezona seobe na sever

Roman (originalni naslov: Mawsim al-hiğra ilā aš-šimāl). Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu i delu. Strana: 140+14.

Clio, Beograd 2000. ID=87129100

 

 

 

 

Roman (originalni naslov: Mawsim al-hiğra ila aš-šimāl). Prevod sa savremenog arapskoj jezika (revidovan). Proširen pogovor o piscu i delu. Strana: 146+23.

2. izdanje: Clio, Beograd 2005.  ISBN 86-7102-196-3

 

 

 

Tom 1. i 2, na Brajevom pismu za slepe

Beograd s.d.  UDK 821.411.21-31