Nagib Mafuz: Deca naše ulice

Roman. Originalni naslov: ’Awlād ḥāratinā.
Prevod sa savremenog arapskog jezika.
Pogovor o piscu, delu i prevodilačkom postupku.
Strana: 530+31

Službeni glasnik, Beograd 2013. 
ISBN 978-86-519-1556-0

No comments yet.

Join the Conversation