Zekerija Tamir: Zašto je zaćutala reka

Zbirka kratkih proza za decu (originalni naslov: Li-māḏa sakat an-nahr. Prevod sa savremenog arapskog jezika. Pogovor o piscu i delu. Strana:  191+10.

SamizdatB92, Beograd 2002.  ISBN 86-7963-127-2

zasto_je_zacutala_reka_ar