Bagdadske priče

Bagdadske priče

Integralni prevod sa bagdadskog govornog vernakulara arapskog jezika. Prevod kompilacije narodnih priča koju je priredio dr Daud Salum pod naslovom Qiṣaṣ baġdādiyya. Predgovor dr Gaus el Ansari. S prevodiočevim predgovorom o samim pričama i arapskoj usmenoj tradiciji. Ceo rad objavljen u časopisu kao separat.

Koraci”, 1-2/2002: 65-88, Kragujevac, YU ISSN 0454-3556

No comments yet.

Join the Conversation